به نظر خاله خانم پختن غذا از خوردن غذا لذت بخش تر است!

یه چیز دیگه بگو !


پیشنهاد خاله خانم

کبـاب پـلو

ترشی خـُرفه

در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۲

کشک مغز پسته – رفسنجان

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱

کبـاب پـلو

در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱

مربای انجیر

در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱

آلبالو پلو

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

عدس پلو

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

آخرین ناخنک‌ها

تبلیغات

آمار

اینجا را کلیک کنید تا به فهرست منو بروید
مطبخ خاله خانم را محبوب کنید :